Sion

Sion

> kerstmis > kerstgedachte

Kerstgedachte
Category=Kerstgedachte RSS feed
1 Ellens kinderfonds (!) [Edit]Kerstgedachte
Miljoenen kinderen onder de 18 jaar zijn wees door de voortschrijdende AIDS-epidemie. Van hen leven er volgens Unicef ruim 12 miljoen in Afrika beneden de Sahara. Bovendien heeft daarnaast bijna één op de tien kinderen in dat gebied al één ouder aan de ziekte verloren. Als gevolg van deze epidemie zullen deze aantallen de komende jaren nog drastisch toenemen.
2 Childs life [Edit]Kerstgedachte
Voedselhulp voor kinderen.
3 Edukans [Edit]Kerstgedachte
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan in Afrika en Zuid-Azië drie op de tien kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren. Edukans helpt kinderen in ontwikkelingslanden naar school door steun aan kleinschalige projecten van particuliere organisaties. Daarnaast betrekt Edukans jaarlijks ruim 200.000 - 250.000 leerlingen in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking door aanstekelijke scholenacties als Operatie Schoenendoos en Going Global.
4 Kerst Wat is het? [Edit]Kerstgedachte
5 Kerstgedachte van Theo en Thea [Edit]Kerstgedachte
6 Kerstmis [Edit]Kerstgedachte
7 Kinderen en geloof [Edit]Kerstgedachte
8 Liliane Fonds [Edit]Kerstgedachte
In het Verdrag van de Rechten van het Kind (1989, Verenigde Naties) staat dat alle kinderen dezelfde basisrechten hebben en dat kinderen met een handicap bovendien recht hebben op extra zorg en aandacht en, indien nodig, op aangepast onderwijs. Ook de fundamentele rechten van kinderen en de speciale rechten van kinderen met een handicap zijn voor het Liliane Fonds een belangrijk uitgangspunt.
9 NSGK [Edit]Kerstgedachte
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) komt op voor kinderen en jongeren die door een handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten. Voor hen is het vaak moeilijk om een volwaardige plek in onze samenleving te veroveren. Daarom helpt de NSGK hen met spelen, wonen, werken, vakantie, en al die andere dingen die zo belangrijk zijn voor een volwaardige ontwikkeling. Zo helpen we ze om hun handicap te overwinnen, of in elk geval draaglijker te maken.
10 Plan Nederland [Edit]Kerstgedachte
Plan Nederland is een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die in 45 programma-landen werkt. De belangrijkste doelstelling van Plan is om de levens-omstandigheden van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren
Volgende 10